PPV de Musketiers
De Gelenberg 11
 6654 AZ Afferden (gld)

Lidmaatschap

Iedereen met een eigen pony of paard, of verzorg pony /paard kan lid worden van De Musketiers.                                                                  Een minimumleeftijd voor aanmelding is niet van toepassing. 

Lid worden van De Musketiers kan door je aan te melden bij de secretaris (ppvdemusketiers@gmail.com).  Het lidmaatschap kan ingaan op iedere gewenste dag van het jaar. Beëindiging van het lidmaatschap kan gemeld worden voor 1 juli of 1 december van het lopende jaar.

Ieder lid krijgt een eigen sleutel van de rijhal waarvoor € 30,- borg moet worden betaald. 

Leden mogen buiten de lessen/wedstrijden/activiteiten om altijd vrij gebruik maken van de rijhal.  Voor het behoud van onze fijne bodem mag er niet gelongeerd worden of paarden los laten rennen.

Via de club-app ontvang je alle actuele informatie over de bezetting van de rijhal.

Er zijn 5 soorten lidmaatschappen die gecombineerd kunnen worden (ingangsdatum 01-01-2024)                                                                          In overleg met de club wordt je lidmaatschap  samengesteld uit de onderstaande opties:

1.  Baklidmaatschap: € 105,-- per jaar. : Met je eigen sleutel heb je altijd toegang tot de rijhal.  Een aantal keer (ongeveer 6 x) per jaar word je ingepland om mee te helpen met de wedstrijden, klussendag en andere activiteiten.
2. Lessend lid: € 110,-- per jaar. : 1 x per week neem je deel aan de dressuurles. Deelname aan de springles wordt apart gefactureerd.
3. Bijdrage passief lid: € 100,-- per jaar: Het passieve lid kan deelnemen aan de lessen van De Musketiers maar hoeft niet mee te helpen met de werkzaamheden in en rond de rijhal.
4. Startkaartlid: € 40,-- per jaar. Voor deelname aan de KNHS wedstrijden is lidmaatschap van een Rijvereniging verplicht. Je start op de wedstrijden als lid van de Musketiers. Daarnaast  is de  KNHS afdracht € 29,50 per lidmaatschap per jaar .(zie tarieven KNHS website 2024)
5. Steunend lid: € 35,-- per jaar Een steunend lid maakt geen gebruik van de rijhal, maar draagt de club een warm hart toe.

Bijvoorbeeld:
Een actief lid, die lessen volgt, betaalt € 215,-- per jaar
(= baklidmaatschap + lessend lid)
Een passief lid, die lessen volgt, betaalt € 315,-- per jaar(= baklidmaatschap + lessend lid + bijdrage passief lid)

Lessen

De dressuur-lessen van de paarden en pony’s worden verzorgd door  Jan van de Velden. De lessen vinden plaats op dinsdagavond.
Als lid van De Musketiers kun je één maal per week van deze dressuurles gebruik maken. We streven er naar de groepen niet groter te maken dan 4 combinaties.

Om op een verantwoorde manier aan de lessen deel te nemen moeten in ieder geval de grondbeginselen bij ruiter en paard/pony bekend zijn. In verband met de veiligheid van ruiter en paard worden onervaren combinaties niet direct in de les geplaatst. Dit is ook bedoeld voor de veiligheid van de mederuiters. 

Voor de onervaren ruiters is er de mogelijkheid een aantal keren een privé les af te spreken om zo meer vertrouwd te raken.  Daarna wordt er een geschikte lesgroep gekozen om de clublessen te gaan volgen.

Een actuele indeling van de lessen wordt bijgehouden op de club-app en per lesuur.  Indien je toch niet mee kunt rijden in de les waar je ingedeeld bent, geef dit dan zo spoedig mogelijk door aan Anouk, zodat zij de planning actueel kan houden.De vereniging organiseert springles op donderdagavond. Deze worden gegeven door Eline van Toor.   Tijdens deze lessen rijden paarden en pony’s samen en worden ingedeeld in ervaring en niveau.  De ruiters bouwen voor aanvang gezamenlijk het parcours op. En na de laatste les worden alle materialen weer opgeruimd. Voor de springlessen wordt apart betaald.

Als er  belangstelling is voor andere soorten les dan alleen dressuur of springles, kan de rijvereniging een extra instructie inplannen. Geef je voorkeuren aan ons door!.BAKBEZETTING PPV DE MUSKETIERS

DINSDAG

18.30-21.30 dressuurles

DONDERDAG

18.30-20.30 springen 

Verhuur Rijbaan en kantine

Als je geen lid bent van de Musketiers  is het mogelijk de rijhal af te huren voor privéles en dergelijke.
Voor €15,- per uur kun je de hal huren, de Musketiers-leden kunnen dan ook gebruik maken van de rijhal.
Wil je de rijhal voor jou alleen gebruiken, dan zijn de kosten  €25,- per uur.

Ook Musketiers-leden kunnen de rijhal privé huren voor hetzelfde tarief.

De kantine is apart te reserveren voor vergaderingen, verjaardagen en andere bijeenkomsten. 

Neem voor meer informatie contact op met ppvdemusketiers@gmail.com

Arline Willemsen: (06 30004201)  of  Anne Brands: (06 36238654)